Fiska Gädda

Gäddfisket i Stockholms skärgård är ett av landets bästa som kan erbjudas i Sverige när det gäller antal och storlek. Är man ute efter rekordstora gäddmadamer så är det i nämda vattendrag man skall pröva lyckan. Men jag fiskar/guidar också i insjöar tex i Mälaren, som är ett bra vatten.
Fiskemetoderna är spinnfiske, trolling, mete och jerkbait men då isarna ligger är det ismete som gäller. Fisket bedrivs hela året. Bästa perioderna är ifrån islossningen i Mars och sträcker sig genom hela våren, sommaren och hösten till December när kylan kommer.
Normalfångst per tur är 10-25 stycken. Största gäddan jag har fångat vägde 14,7 Kg