Fiska Havsöring

För den som vill känna på en riktig kämpe är Havsöringen rätt utmaning. Öringen bjuder på långa rusningar och meterhöga hopp.

Fisket bedrivs med hjälp av fyra metoder, Trolling, Spinnfiske, mete och flugfiske. Fisket startar i oktober och pågår till Maj året därpå.

Isfria vintrar är fisket i regel mycket bra. Fisket bedrivs främst i Stockholms södra skärgård men även i Stockholms ström (från båt). Normalfångst är 1-3 öringar per tur. Största Havsöringen som har fångats i min båt vägde 8,7 Kg